CAMERA SEAVISION SEA-AH8039

Giá: Liên hệ

 SEA-AH8039C: 1.0 MP AHD CAMERA 720P (Max:1280*720)

 SEA-AH8039D: 1.3 MP AHD CAMERA 960P (Max:1280*960)

 SEA-AH8039E: 2.0 MP AHD CAMERA1080P (Max:1920*1080)

 

Danh mục: Camera Seavision

Sản phẩm khác