THIẾT BỊ GHI HÌNH

 

Thiết bị ghi hình là trung tâm kết nối tất cả các tín hiệu mà các camera ghi lại được về một chỗ, đồng thời thực hiện nhiệm vụ lưu trữ dữ liệu camera trên ổ cứng. Thiết bị ghi hình đóng vai trò điều khiển để xem lại hình ảnh, giúp hình ảnh xem qua mạng. 

Sắp xếp:
Giá: 994.000 đ
1.420.000 đ
Giá: 1.140.000 đ
1.520.000 đ
Giá: 1.162.500 đ
1.550.000 đ
Giá: 1.260.000 đ
1.800.000 đ
Giá: 1.272.000 đ
2.120.000 đ
Giá: 1.368.000 đ
2.280.000 đ
Giá: 1.368.000 đ
2.280.000 đ
Giá: 1.368.000 đ
2.280.000 đ
Giá: 1.372.000 đ
1.960.000 đ
Giá: 1.482.000 đ
2.470.000 đ
Giá: 1.484.000 đ
2.120.000 đ
Giá: 1.485.000 đ
1.980.000 đ
Giá: 1.485.000 đ
1.980.000 đ
Giá: 1.590.000 đ
2.650.000 đ
Giá: 1.596.000 đ
2.280.000 đ
Giá: 1.620.000 đ
2.700.000 đ
Giá: 1.638.000 đ
2.340.000 đ